√ Soal Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2 dan Kunci Jawaban

Soal Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2 – Setelah Sebelumnya sudah diberikan Soal Basa Jawa Kelas 1 SD semester 1 beserta  jawabannya. Kali ini Wahyukode.com kembali membagikan Soal Ujian berupa Kumpulan Latihan Soal Kelas 1 SD Mata Pelajaran Bahasa Jawa Semester 2 beserta kunci jawaban baik untuk PH (Penilaian Harian), PTS/UTS atauapun UAS/UKK/PAS.

Kalau mau download biar bisa dibuka online di laptop atau HP dengan aplikasi MS word bisa klik download file DOC di bawah ini ya Pak Bu.

Download Soal Basa Jawa Kelas 1 Semester 2 dan Kunci Jawaban Lengkap DOC

Sedikit informasi bahwa Bahasa Jawa merupakan pelajaran mulok yang ada di kelas 1 baik semester ganjil maupun genap. Bahasa daerah ini diajarkan di sekolah area Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

Baiklah langsung saja kita masuk ke contoh soalnya saja. Berikut Soal Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2 dan Kunci Jawabannya serta penjelasan.

Soal Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2

Soal basa jawa yang kami sediakan terdiri dari soal Pilihan ganda (PG / Pilgan), Isian atau uraian singkat dan juga Essay.

Soal Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2

Berikut untuk soal pilihan ganda mapel bahasa jawa kelas 1 semester 2.

Soal Pilihan Ganda / PG Bahasa Jawa Kls 1 SMT 2 dan Kunci Jawaban

1. Sikil sapi iku cacahe ana …

a. 8

b. 6

c. 4

Jawaban C

2. Manuk dara iku mabur nganggo …

a. Dengkul

b. Lar

c. Cucuk

Jawaban B

3. Anak pitik iku arane …

a. Kuthuk

b. Pedet

c. Beyes

Jawaban A

4. Swarane sapi yaiku kaya …

a. moo-moo

b. ngeong-ngeong

c. kukuruyuk

Jawaban A

5. Kewan sing biasa kluruk nalika wayah esuk yaitu …

a. Pitik jago

b. Manuk Dara

c. Banyak

Jawaban A

6. Rasane madu yaiku …

a. Legi

b. Pahit

c. Asin

d. Kecut

Kunci Jawaban A

7. Uyah iku rasane …

a. Pedes

b. Legi

c. Asin

Jawabannya C

8. Andi ra sengaja nibake gelase Dika nganti pecah, kedadeyan mangkono Andi banjur ngucapake …

a. Ngapura

b. Matur nuwun

c. Meneng wae

Jawaban A

9. Yen ketemu pak lurah wayah esuk kudu ngucapake …

a. Sugeng enjang

b. Sugeng ndalu

c. Sugeng sonten

Jawabannya A

10. Yen arep mlebu omahe wong liya kudu ngucapake …

a. Matur suwun

b. Nyuwun sewu

c. Kulo Nuwun

Jawabannya C

11. Bapak lagi adus

Basa krama kang bener yaiku …

a. Bapak nembe dhahar

b. Bapak nembe gerah

c. Bapak nembe siram

Jawaban : C

12. Basa kramane weteng yaiku …

a. Rikma

b. Padharan

c. Asta

Jawaban: B

13. Yen ngomong karo bapak Ibu kudu nggunakake basa …

a. Ngoko

b. Jawa

c. Krama Inggil

Jawabannya C

14. Budhe nembe sare

Apa basa ngokone sare iku …

a. Ngombe

b. Turu

c. Lungo

Jawaban B

15. Sing digunakake kanggo nyawang yaiku …

a. Kuping

b. Irung

c. Mripat

Jawaban: C

16. Kuping digunakake kanggo …

a. Ngrungoake

b. Madang

c. Mlaku

Jawabannya A

17. Wong sregep sinau saben dina bakal …

a. Bodho

b. Pinter

c. Sugih

Jawaban paling tepat yaitu B

18. Yen kepingin awake sehat kudu iso jaga …

a. Barang

b. Karesikan

c. Ngombe terus

Jawaban B

19. Budi arep mangkat ngaji

Budi kudu …. karo bapak ibune

a. Pamitan

b. Njaluk sangu

c. Ngiwaske

Jawabannya A

20. Rendi lagi tuku bubur

Bubur asale saka …

a. Glepung

b. Beras

c. Godong gedhang

Jawabannya B

Wacanan kanggo jawab soal nomer 21 tekan 25

Wahyu tangi turu jam 4 esuk

Bubar tangi langsung ngresiki kamare dewe

Bubar subuh sinau dilit

Banjur jam 5 adus

Rampung adus langsung sarapan

Jam enem Wahyu pamitan karo wong tuwane

Wahyu mangkat sekolah bareng kanca-kancane

Yaiku Banu karo Dimas

21. Sing diterangke ing cerita duwur yaiku …

a. Bapak ibune wahyu

b. Wahyu

c. Kancane wahyu

Jawaban B

22. Wahyu tangi turu saben dinane jam …

a. Papat

b. Lima seprapat

c. Enem

Jawabannya A

23. Sakwise tangi Wahyu langsung …

a. Sarapan

b. Adus

c. Ngrapekake kamare dewe

Jawabannya C

24. Jam pira Wahyu anggone pamit ro bapak ibune ?

a. Jam enem

b. Jam pitu

c. Jam lima

Jawabannya A

25. Budi mangkat sekolah bareng kancane, jenenge sapa wae ?

a. Banu ro Aldi

b. Banu ro Dimas

c. Nanda ro Ahmad

Kunci Jawabannya B

Soal Isian Singkat Basa Jawa Kelas 1 Semester 2 dan Jawaban

Berikut 10 soal bahasa Jawa Uraian singkat semester 2 beserta kunci jawabannya.

B. Jawab pertanyaan isian singkat berikut dengan  benar !!!

1. Kewan sing suarane mbek-mbek jenenge …

2. Iwak iku uripe ono ing …

3. Basa kramane tangan yaiku …

4. Basa kramane maem yaiku …

5. Kuping digunakake kanggo …

6. Yen mlebu omahe wong liyo kudu …

7. Yen awan iku langite padang ananging yen bengi berubah dadi …

8. Yen arep mangkat sekolah kudu … karo wong tuwane.

9. Yen dijelaske gurune neng kelas kudu …

10. Winda sregep sinau, mulo dadi bocah sing …

Kunci jawaban soal bahasa Jawa Uraian Singkat :

1. Wedhus

2. Banyu

3. Asta

4. Dhahar

5. Ngrungokake

6. Kulo nuwun

7. Peteng

8. Pamitan

9. Gateke

10. Pinter

Soal Essay/Uraian Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2 & Jawaban

Berikut soal Essay atau urain kelas 1 semester 2 mapel Bahasa Jawa.

1. Garapen nganggo basa krama angka ngisor iki soko A – E !

a. Siji

b. loro

c. telu

d. papat

e. lima

Kunci Jawaban :

a. Siji : Setunggal

b. Loro : Kalih

c. Telu : Tiga

d. Papat : Sekawan

e. Lima : Gangsal

2. Piye wae swaran kewan ing ngisor iki, Sebutna !

a. Kucing

b. Sapi

c. Wedhus

Jawaban :

a. Kucing : Ngeong-ngeong

b. Sapi : Hmm mooo

c. Wedhus : Mbek-mbek

3. Sebutna 3 wae alat kang biasa dinggo masak !

Jawabannya : Wajan, sothil, kethel, soblok

4. Sebutna 3 wae piranti kanggo sekolah !

Jawaban: Buku, potlot, krayon, garisan

5. Ubahen dadi basa krama inggil saka ukara ngisor iki !

a. Simbah lagi lara

b. Paklik lagi lungo

c. Bapak lagi adus

Jawabannya :

  1. Simbah nembe gerah
  2. Paklik nembe tindakan
  3. Bapak nembe siram

Soal B. Jawa SD Kelas 1 Semester 2 Sudah Dibagikan

Demikian Soal Bahasa Jawa untuk SD Kelas 1 Semester 2 Pilihan Ganda (PG), Uraian Singkat dan Essay yang kami sampaikan. Semoga apa yang dapat kami sampaikan ini meskipun sedikit tapi bisa membantu adik-adik kelas 1 untuk belajar latihan soal bahasa jawa di semester kedua ini.

Kritik saran atau request artikel silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan Wassalamu ‘alaikum Wr WB.

Pencarian Populer terkait Artikel :

Soal bahasa jawa kelas 1 semester 2 2020 / 2021
Soal uts bahasa jawa kelas 1 semester 2 2019
Kisi-kisi bahasa jawa kelas 1 sd semester 2
Soal uts bahasa jawa kelas 1 semester 2 2018
Materi bahasa jawa kelas 1 semester 2 k13
Soal uts bahasa jawa kelas 1 mi semester genap
Soal bahasa jawa kelas 1 2018
Soal uts bahasa jawa kelas 1 2017

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *